Kanizsa Józsefet köszöntjük

Csepeli Munkásotthon Kulturális Központban,
a Tamási Lajos Irodalmi Klubban, 2017. június 27-én, 17 órakor
KANIZSA JÓZSEF író, költő, kritikus ÉLETUTAM  címmel
a 75. születésnap előtti estjére került sor

Lengyel Géza Klubvezető, az est házigazdája mutatta be Kanizsa Józsefet életrajza, munkássága ismertetésével és a közreműködőket: Beck Zoltánt, Hoffmann Katalint, Katona Máriát, Király Lajost, Lászki Erzsébet, László Elemért, Stancsics Erzsébetet, Szántai Sándort, Szőllősi Dávidod, Tárkányi Imrét és végül Pokol Emese JÁG tanulót, aki trombitán működött közre.
Az esten mindig szokás, hogy Szántai Sándor tiszteletbeli elnök Tamási Lajostól olvas föl verset, most is ezt tette. Majd Pokol Emese Kanizsa Józseftől négy gyermekverset mondott el nagyon szép átéléssel és trombitán eljátszott egy zeneszámot. Vastapsot kapott, mert olyan szépen adta elő.
Kanizsa József beszélt az életéről, s hogy a hamarosan megjelenő kötet, a negyvenhetedik lesz és URAM, KÖSZÖNÖM  címmel válogatott verseket, prózai műveket és több mint hatvan fotót fog tartalmazni az elmúlt majdnem hatvan éves irodalmi múltból. Négy blokkra osztva következtek a versek. Az első blokkban a szűkebb haza, Zalához, szülőfalujához kapcsolódó tájleíró versek, és a második blokkban a szülő, a család, a feleséghez írt versek, majd a hazához, és hittel kapcsolatos versek hangzottak el gondosan megszerkesztett ívet adva e hosszú írói, költői pálya pici szeletkéjének bemutatáshoz. Nagyon jól harmonikusan kapcsolódtak az ének, a zenei számok is akár Pokol Emese trombita szólója, vagy Katona Mária énekszámai és Szőllős Dávid mandalin kíséretével előadott énekszámai azaz elhangzott versekhez. Végül Tárkány Imre olvasta föl Kanizsa József legújabb, e születésnapra írt versét: HAGYJ DOLGOZNI, URAM. Így lett kerek az est.

Lejegyezte: Kanizsa József
Fotó: Kanizsa József és Németh Nyiba Sándor
  
Kanizsa József:
HAGYJ DOLGOZNI, URAM!
(75. születésnapomra)

Megint itt lesz születésem hónapja.
Augusztus még a nyár táncát ropja
Asztala gazdagon terítve minden földi jóval,
A fákon megjutalmaztál aranyló mogyoróval.

Nyári égből a Nap melegen ontja a sugarat.
Életet áraszt, és végtelen szép földi nyugalmat.
Uram, legyen még egy kicsit Kánaán.
Tisztességgel végezzem el a munkám.

E Földön élők hadd érezzék létem,
Érezzék tőled kapott küldetésem.
Uram, tudom, örömöd leled majd e földi tettben,
Te is ezt tetted volna, amit én itt, itt megtehettem.

Nem ünneplésre vágytam, csak tenni, élni akartam,
Nem több lenni, de magamból adni, amit adhattam...
Csak a te dicső neveddel tehettem
Minden földi jót cselekvő ős-tettem.

Hozzád száll fohászom, augusztusban
Ember-születésem nyári havában,
Amikor István királyt is élteti a Magyar Nép.
Uram, vigyázz e Honra, legyen tiéd a dicsőség!!!

István király Országát megköszönöm néked, Uram.
Érted s értük élek, simítja arcuk védő ujjam...
Értük szóljon szám, szavak végtelenje,
Augusztus hava, életem ereje...
                                                                       Ámen
(Kőbánya, 2017. március 19.)